جشن بیست پنجمین سالگرد مرکز فرهنگی

 

بیست پنجمین سالگرد مرکز فرهنگی  ایرانیان کالسروهه

 

با ارمغان درود و سپاس از حضور شما در این مجلس شادی

 

25 سال قبل گروهی از ایران دوستان گرد هم آمدند و بنیان این مرکز را پایه گذاری نمودند.سپس گروهی از خبرگان و حقوق دانان اساسنامه آن را تنظیم نموده و به ثبت رساندند.

اعضاء این مرکز فرهنگی همگی ایرانی می باشند، بدون توجه به باورهای مذهبی و سیاسی و تیره ای و غیره.

هدف این مرکز  نگاهبانی و گسترش فرهنگ ایران زمین است. درحال حاضر تعداد اعضاء این مرکزبالغ بر 50 نفر است.

 

 

خلاصه ای از صحبت های جناب آقای روحانی خدمت شما سروران گرامی ارائه می شود

بمناسبت بیست و پنجمین ساگرد تأسیس مرکز فرهنگی ایرانیان شهر کارلسروهه

 کتاب جای پای2500ساله فرنگ ایران  دراسپانیا ودیگر کشورهارا که تحقیقی است علمی از روانشاد استاد شجاع الدین شفا  به کتابخانه مرکز فرهنگی هدیه مینمایم.

 

– علاقمندی وپیوند جدائی ناپذیر ما به فرهنگ وتاریخ وملت سرزمینی است، که از همان هنگام که درسپیده دم تاریخ در فلات ایران بوجود آمد ومشعل آن فروزان گردید، تا به امروز      خاموش نگردیده و توانسته است یکی ازپرشکوه ترین فرهنگهای جهان را بیافریند، همینطور جهان توانسته است از این فرهنگ غنی ایرانزمین استفاده های فراوان ببرد.

اما نبایستی از یاد ببریم که این فرهنگ کهن وغنی چندباری مورد تهاجم بی فرهنگان واقع گریده که هر بار در پرتو شکیبائی وبرد باری وتفاهم ملی  ملت، ورهبری اندیشمندان ، دوباره خودرا باز یافته است  لذا ازاین جهت است که ما نبا یستی کتاب را در کتابخانه های خود زندانی کنیم، بلکه بایستی امکانی بوجود آوریم تاپس از من وشما ، دیگران از محتوا آگاه گردند تا با قضاوتی اند یشمندانه وراستگویانه نظر خود را بآنچه که در میهنمان از هرجهت بوجو آمده  بیان نمایند.

– امید وارم هم میهنان من ، بامطالعه این کتاب وکتابهائی اینگونه، به نشیب وفرازها و تأثیر فرهنگ کهن وپربار ایران به دیگر فرهنگهای جهان از گذشته های دور تا به امروز پی برند،تااز خودی خود نبریده وباآن بیگانه نگردند.

–   همانگونه که از گذشته های دور تا به امروز در فرهنگ ایران ثبت گردیده است، اکثر نزدیک به اتفاق ماایرانیان آرزومندیم ، امیدواریم، خواستداریم که:

روشنائی برتاریکی/ دوستی بر دشمنی /  مهر ومحبت بر خشم وستم / همزیستی باهم بر جدائی ازهم/

تفاهم ملی بر تفکرات بیگانه / اندیشه های سالم وانسانی برتفکرات کهنه وپوسیده غیر انسانی  در جهان پیروز گردند.

 

–  ودرپایان امید وارم  مرکز فرهنگی این شهر که نمادی از میهنمان است ،درپرتو اند یشه همزیستی مسالمت آمیز همیشه جایگاه گفت وشنود همه ایرانیان با هر گونه تفکرسیا سی / اجتماعی / الاهی باشد.

 

حبیب روحانی

کالسروهه

19-06-2016

 

   تعدادی از تصاویر مراسم خدمت شما عزیزان و یاران مرکز فرهنگی ارائه  می شود. به امید حضور گرم بیشتر شما عزیزان درجشن های بعدی

 

225517635_97410 222833149_91749 222833423_88156  
222838420_88476 225515061_97733 222820444_89767  
222806116_93145 222806078_92995 222806671_90187  
222806515_88811 222830059_91654 222823266_92298  

Aktuelles

Archiv