Home

شعار کانون فرهنگی ایرانیان کالسروهه

شعار

 

 

  برگزاری دومین جشن مهم  باستانی ایرانیان 
از علاقه مندان به حضور در این جشن زیبا دعوت بعمل می آوریم. با حضور گرمتان زینت بخش مراسم ما باشید 

 

 

مهرگان

 

davat mehregan-1

 کلیپ کوتاه از معرفی جشن مهرگان 

سرود زیبای جشن مهرگان

 جشن مهرگان

مهرگان یکی از کهن‌ترین جشن‌ها و گردهمایی‌های ایرانیان و هندوان است که در ستایش و نیایش مهر یا میترا برگزار می‌شود.
جشن مهرگان قدمتی به اندازه ایزد منسوب به خود دارد. تا آنجا که منابع مکتوبِ موجود نشان می‌دهد، دیرینگیِ این جشن دستکم تا دوران فریدون باز می‌گردد. شاهنامه فردوسی به صراحت به این جشن کهن و پیدایش آن در عصر فریدون اشاره کرده است:


به روز خجسته سرِ مهر ماه                  به سر بر نهاد آن کـیانی کلاه
زمانه بی اندوه گشت از بدی                گرفتند هر کس ره بخردی
دل از داوری‌ها بپرداختند                      به آیین یکی جشن نو ساختند
نشستند فرزانگان شادکام                   گرفتند هر یک ز یاقوت جام
میِ روشن و چهره ی شاه نو               جهان نو ز داد از سرِ ماه نو
بفرمود تا آتش افروختند                       همه عنبر و زعفران سوختند
پرستیدن مهرگان دین اوست                تن‌آسانی و خوردن آیین اوست
اگر یادگارست ازو ماه و مهر                  بکوش و به رنج ایچ منمای چهر


شاهنامه فردوسی، ویرایش جلال خالقی مطلق

 

————————————————————————————————-